Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych

Od 1995 roku produkujemy i serwisujemy urządzenia do pomiaru zawartości części palnych w popiołach lotnych, oraz systemy kontroli jakości węgla kamiennego.

Intensywnie ulepszamy technologie wykonania urządzeń i prowadzimy działalność badawczą w celu opracowania nowych metod pomiarowych oraz wdrażania istniejących na nowych obszarach zastosowań.

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu systemów ciągłego pomiaru jakości węgla na przenośnikach taśmowych oraz badania zawartości części palnych w spalinach.

Nasze urządzenia są w całości projektowane i budowane przez nas. Zapewniamy pełen zakres obsługi urządzenia: od montażu we wskazanym przez klienta miejscu, przez naprawy serwisowe w trakcie eksploatacji i działania, po nadzór nad poprawnością wskazań.

Obecnie pracujemy nad urządzeniami wykorzystującymi metodę aktywacji neutronowej, co pozwala na oznaczanie większej ilości pierwiastków w badanym materiale - niekoniecznie związanym z węglem.