Projekty

Projekt RPDS.01.02.02-02-0038/17

HENRYK ZASTAWNY "SYSKON" SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH jest w trakcie realizacji projektu pt.: Opracowanie i budowa prototypów laboratoryjnych analizatorów jakości kopalin w oparciu o technologię neutronowej analizy aktywacyjnej oraz izotopu Am-Be jako źródła neutronów. Okres realizacji projektu zaplanowany jest w terminie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Całkowita wartość projektu: 2 504 610,07 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 262 156,07 zł
Kwota dofinansowania: 1 752 720,65 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie i budowa prototypów laboratoryjnych analizatorów jakości kopalin (surowców do produkcji cementu oraz węgla) w oparciu o technologię analizy spektrum promieniowania gamma emitowanego dzięki metodzie aktywacji materiału wiązką neutronów ze źródła Am-Be. W ramach projektu powstaną prototypy analizatora, który przeznaczony będzie dla pracowni laboratoryjnych zakładów produkcji cementu i kopalń.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace badawczo-rozwojowe przy współpracy z Ośrodkiem Techniki Jądrowej "Polon" we Wrocławiu oraz Instytutem Łączności. Warto podkreślić, że proponowane w ramach Projektu rozwiązanie jest innowacyjne na skalę światową.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

 

Projekt RPDS.01.02.01-02-0145/17

HENRYK ZASTAWNY "SYSKON" SYSTEMY KONTROLI PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH jest w trakcie realizacji projektu pt.: Opracowanie i budowa prototypów analizatorów kontroli składu chemicznego materiału transportowanego na przenośniku taśmowym przy produkcji cementu i miedzi w oparciu o technologię neutronowej analizy aktywacyjnej z zastosowaniem izotopu Am-Be jako źródła neutronów.

Okres realizacji projektu zaplanowany jest w terminie od 1 marca 2018 do 31 sierpnia 2020

Całkowita wartość projektu: 2 570 912,36 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 406 919,60 PLN
Kwota dofinansowania: 1 871 294,21 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie i budowa prototypów analizatorów materiałów transportowanych na przenośnikach taśmowych, opartych na technologii aktywacji neutronowej (cement oraz miedź) z wykorzystaniem źródła neutronów izotop Am-Be. Analizatory te w czasie rzeczywistym, bez ingerencji w procesy produkcyjne, odpowiednio: cementu oraz miedzi, badać będą skład chemiczny materiału transportowanego na przenośniku taśmowym, będącego wsadem do pieca. Informacja taka jest niezbędną dla utrzymania stabilności składu chemicznego podawy, która to stabilność jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na efektywność całego procesu produkcyjnego.

 Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace badawczo-rozwojowe przy współpracy z Ośrodkiem Techniki Jądrowej "Polon".

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.