Wizualizacja wyników Syskon SystemSkan

Komputer stanowiący integralną część urządzenia pełni dodatkowo funkcję serwera WWW. Układ taki umożliwia dostęp z dowolnego, upoważnionego komputera, do wszystkich danych generowanych przez urządzenie. Podgląd wyników pomiarów możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową. Wygląd możemy dostosowywać do potrzeb klienta:

System wizualizacji oferuje następujące funkcje :

  • Na bieżąco jest wyświetlana wysokość warstwy węgla
  • Wyświetlane są wartości chwilowe i dobowe zawartości popiołu, kaloryczności i wilgotności węgla
  • Operator ma możliwość w dowolnym momencie rozpoczęcia uśredniania wszystkich parametrów
  • Przy współpracy systemu z wagą możliwy jest podgląd licznika wagi

    W wypadku pomiaru węgla handlowego oprócz głównego okna może być wyświetlana również tabela danych załadunkowych, zawierająca uśrednione parametry węgla wraz z jego masą i nazwą odbiorcy.

Dzięki kolejnej aplikacji generowane są raporty (z możliwością ich wydruku). Okno wyboru raportu daje dużą swobodę określenia jego ram czasowych oraz typu (chwilowy, godzinowy, zmianowy).

Dodatkowa wizualizacja dla urządzenia SysKonSystem-Skan umożliwa śledzenie na bieżąco uzyskiwanych wyników na całej szerokości transportowanego węgla i przedstawianie ich w wygodny dla obserwatora sposób.