Produkty

SysKon 50: Ciągły pomiar gęstości płynów, pulp, mułów itp. transportowanych w rurociągach.
Miejsce instalacji: rurociąg przemysłowy.

SysKon 202: Ciągły pomiar zawartości części palnych w popiołach lotnych.
Miejsce instalacji: na ścianie kanału spalin przed elektrofiltrem.

SysKonSystem: Ciągły pomiar parametrów jakościowych (zawartość popiołu, wilgotność, wartość opałową) węgla kamiennego transportowanego przenośnikiem taśmowym. Pomiar wycinka strugi węgla.
Miejsce instalacji: na przenośniku taśmowym.

SysKonSystemSkan: Ciągły pomiar parametrów jakościowych (zawartość popiołu, wilgotność, wartość opałową) węgla kamiennego transportowanego przenośnikiem taśmowym. Pomiar całej szerokości strugi węgla.
Miejsce instalacji: na przenośniku taśmowym.

SysKonSystemLab: Urządzenie typu laboratoryjnego, pozwala na pomiar parametrów jakościowych (zawartość popiołu, wilgotność, wartość opałową) około 10-cio kilogramowych próbek umieszczanych w specjalnym pojemniku.
Miejsce instalacji: urządzenie przenośne.

SysKon400: Ciągły pomiar parametrów jakościowych (zawartość popiołu, wilgotność, wartość opałową) oraz wagi węgla kamiennego transportowanego przenośnikiem taśmowym. Pomiar wycinka strugi węgla. Urządzenie przeznaczone do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Miejsce instalacji: na przenośniku taśmowym.

SysKon500: Ciągły pomiar parametrów jakościowych (zawartość popiołu, siarki, wilgotność, wartość opałową) węgla kamiennego transportowanego przenośnikiem taśmowym. Możliwość oznaczenia większej ilości pierwiastków w materiale (wodór, tlen, wapń, chlor, krzem, siarka, żelazo i glin).
Miejsce instalacji: na przenośniku taśmowym.