Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapytania ofertowe:
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2.ZIT/2017 z dnia 16.11.2017.
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych detektorów promieniowania gamma)
- ZAKOŃCZONO

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 1/1.2.ZIT/2017 z dnia 16.11.2017 r. (dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych detektorów promieniowania gamma).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.ZIT/2017 z dnia 16.11.2017 - UNIEWAŻNIONE!
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma (MCA)).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.1/1.2.ZIT/2017 z dnia 23.11.2017
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma (MCA)).
- ZAKOŃCZONO

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 2.1/1.2.ZIT/2017 z dnia 23.11.2017 r. (dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma (MCA))

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2.ZIT/2017 z dnia 16.11.2017 - UNIEWAŻNIONE!
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych źródeł  neutronowych Am-Be).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.1/1.2.ZIT/2017 z dnia 23.11.2017
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowego źródła neutronowego Am-Be)
- ZAKOŃCZONO

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapytanie ofertowe nr 3.1/1.2.ZIT/2017 z dnia 23.11.2017 r. (dostawa wraz z transportem fabrycznie nowego źródła neutronowego Am-Be).