SysKon 400

SysKon400 jest przyrządem kontrolującym jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym. Urządzenie jest montowane z wagą technologiczną, która pozwala na pomiar masy urobku.

Urządzenie jest przystosowane do używania w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu „a”, „b” lub „c”, a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Zastosowanie:
          Pomiar zawartości popiołu, wilgotności oraz masy węgla transportowanego na przenośniku taśmowym pozwala na obliczenie jego wartości opałowej.

Montaż:
          Dowolny przenośnik taśmowy. Zazwyczaj nie wymagane są zmiany w konstrukcji przenośnika (najczęściej spotykana zmiana, to zapewnienie odpowiedniej odległości między taśmami).

Opis działania:
          SysKon400 pozwala w sposób ciągły kontrolować jakość oraz masę węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym. Prześwietlanie taśmy wiązką promieni gamma o dwóch różnych energiach i badanie wiązką mikrofalową pozwala na oznaczenie zawartości popiołu i wilgoci, a później obliczenie kaloryczności węgla. Metoda izotopowa pozwala także na pomiar masy transportowanego urobku. Opcją jest dołączenie wagi technologicznej. Producent dąży do zapewnienia stałego zdalnego dostępu do analizatora w celu prowadzenia ciągłej diagnostyki.

Komunikacja i sygnalizacja:
          Wynik pomiaru (linia telefoniczna), wizualizacja raportów i pomiarów za pomocą interfersju WWW, oraz możliwość wyświetlania informacji na transparencie optycznym zamontowanym w pobliżu urządzenia.