SysKon 50

SysKon 50 jest przyrządem kontrolnym, który pozwala w sposób ciągły mierzyć gęstość płynów, pulp, mułów itp. transportowanych w rurociągach.

Zastosowanie:
          Pomiar gęstości płynów płynących w rurociągach w zakładach przemysłowych.

Montaż:
          Dowolny, stabilny rurociąg.

Opis działania:
          Zasada pomiaru opiera się na oznaczaniu pochłaniania wysokoenergetycznego promieniowania gamma przez badany materiał. Miernik instalowany jest bezpośrednio na wznoszącym się odcinku rurociągu, co gwarantuje wypełnienie przekroju rury badanym materiałem.
          Producent dąży do zapewnienia stałego zdalnego dostępu do analizatora w celu prowadzenia ciągłej diagnostyki.

Komunikacja i sygnalizacja:
          Wynik pomiaru (Pętla prądowa 4-20mA, modbus/TCP), wizualizacja raportów i pomiarów za pomocą interfersju WWW.