SysKon 500

SysKon 500 jest przyrządem kontrolującym jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym.

 

Zastosowanie:
           Pomiar zawartości popiołu, siarki oraz wilgotności węgla transportowanego na przenośniku taśmowym pozwala na obliczenie jego wartości opałowej. Badamy możliwości pomiarowe pozwalające oznaczać większą ilość pierwiastków w materiale (wodór, tlen, wapń, chlor, krzem, siarka, żelazo i glin).

Montaż:
          Dowolny przenośnik taśmowy z odpowiednią ilością przestrzeni na konstrukcję urządzenia (zależy ona od szerokości przenośnika). Pracownicy producenta dokonują oględzin miejsca montażu przed rozpoczęciem prac.

Opis działania:
          SysKon 500 pozwala w sposób ciągły kontrolować jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym. Jest urządzeniem najnowszej generacji pozwalającym w sposób ciągły kontrolować jakość węgla transportowanego na przenośniku taśmowym.
          Pomiar urobku odbywa się metodą aktywacyjną. Poszczególne pierwiastki wchodzące w skład węgla na przenośniku, pod wpływem naświetlania neutronami o energiach 1-10MeV, generują charakterystyczne dla siebie spektra energetyczne. Poprzez badanie uzyskanego spektrum, możemy określić kaloryczność badanego węgla.
          Producent dąży do zapewnienia stałego zdalnego dostępu do analizatora w celu prowadzenia ciągłej diagnostyki.

Uproszczony schemat działania: