SysKonSystem

SysKonSystem jest przyrządem kontrolującym jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym.

Zastosowanie:
          Pomiar zawartości popiołu oraz wilgotności węgla transportowanego na przenośniku taśmowym pozwala na obliczenie jego wartości opałowej.

Montaż:
          Dowolny przenośnik taśmowy. Zazwyczaj nie wymagane są zmiany w konstrukcji przenośnika (najczęściej spotykana zmiana, to zapewnienie odległości między taśmami, górną i powrotną, nie mniejszej niż 35 cm).

Opis działania:
          SysKonSystem pozwala w sposób ciągły kontrolować jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym. Prześwietlanie taśmy wiązką promieni gamma o dwóch różnych energiach i badanie wiązką mikrofalową pozwala na obliczenie zawartości popiołu i wilgoci, a później kaloryczności węgla.         
          Urządzenie mierzy węgiel znajdujący się na środku przenośnika taśmowego - jest to główna cecha różniąca go od urządzenia SysKonSystem-Skan.
          Producent dąży do zapewnienia stałego zdalnego dostępu do analizatora w celu prowadzenia ciągłej diagnostyki.

Komunikacja i sygnalizacja:
          Wynik pomiaru (Pętla prądowa 4-20mA, modbus/TCP), wizualizacja raportów i pomiarów za pomocą interfersju WWW.