SysKonSystem-Skan

SysKonSystemSkan jest przyrządem kontrolującym jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym.

Zastosowanie:
          Pomiar zawartości popiołu oraz wilgotności węgla transportowanego na przenośniku taśmowym pozwala na obliczenie jego wartości opałowej.

Montaż:
         Dowolny przenośnik taśmowy. Zazwyczaj nie wymagane są zmiany w konstrukcji przenośnika (najczęściej spotykana zmiana, to zapewnienie odległości między taśmami, górną i powrotną, nie mniejszej niż 30 cm).

Opis działania:
        SysKonSystemSkan pozwala w sposób ciągły kontrolować jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym. Prześwietlanie taśmy wiązką promieni gamma o dwóch różnych energiach i badanie wiązką mikrofalową pozwala na obliczenie zawartości popiołu i wilgoci, a następnie kaloryczności węgla.
          Urządzenie, w wypadku niejednorodnej strugi materiału na przenośniku, dzięki skanowaniu poprzecznemu tej strugi,  lepiej uśrednia mierzone wartości - jest to główna cecha różniąca go od urządzenia SysKonSystem.
          Producent dąży do zapewnienia stałego zdalnego dostępu do analizatora w celu prowadzenia ciągłej diagnostyki.

Komunikacja i sygnalizacja:
          Wynik pomiaru (Pętla prądowa 4-20mA, modbus/TCP), wizualizacja raportów i pomiarów za pomocą interfejsu WWW.