SyskonSystem-Lab

SysKonSystemLab jest przyrządem kontrolującym jakość węgla zawartego w pojemniku pomiarowym.

Zastosowanie:
          Pomiar zawartości popiołu oraz wilgotności urobku umieszczonego w pojemniku pomiarowym we wnętrzu urządzenia, pozwalający na obliczenie kaloryczności materiału.

Montaż:
          Dowolne stabilne podłoże. Urządzenie jest wolnostojące.

Opis działania:
          SysKonSystemLab pozwala na pomiar jakości małej próbki węgla (do 20kg) i służy do badań laboratoryjnych. Prześwietlanie pojemnika wiązką promieni gamma o dwóch różnych energiach i badanie wiązką mikrofalową pozwala na obliczenie zawartości popiołu i wilgoci, a później kaloryczności węgla.       
          Urządzenie posiada zespół napędów, które umożliwiają dokładne prześwietlanie badanej próbki.
          Producent dąży do zapewnienia stałego zdalnego dostępu do analizatora w celu prowadzenia ciągłej diagnostyki.

Komunikacja i sygnalizacja:
          Wynik pomiaru (Pętla prądowa 4-20mA, modbus/TCP), wizualizacja raportów i pomiarów za pomocą interfejsu WWW.